Automatické dvere s pohonmi Record sú aplikované do najrôznejších objektov, ktoré svojim charakterom potrebujú zaistiť nielen moderný a účelový dizajn, ale taktiež aj bezproblémový a bezbariérový vstup. Uplatnenie teda nájdu v obchodných centrách, supermarketoch, hoteloch, čerpacích staniciach, bankových domoch, administratívnych budovách, autosalónoch, galériách, nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, letiskách atď.

Automatizácia je zaistená inteligentným pohonom novej generácie pre všetky oblastipoužitia. Pohon spĺňa najvyššie nároky v oblasti komfortu, vzhľadu a najmä bezpečnosti prevádzky s minimálnymi prevádzkovými a servisnými nárokmi. V čase, keď je najmä naúzemí členských krajín EÚ kladený dôraz na maximálnu bezpečnosť užívateľa (zákazníka)a tieto požiadavky sa neustále zvyšujú, prichádza spoločnosť Record sproduktom, ktorý vyššie uvedenú bezpečnostnú koncepciu bezozbytku napĺňa.

RECORD STA

Posuvné automatické dvere

Vzhľad krídla: pohyblivé dverné krídlo je v prevedení: izolačné alebo neizolačné zasklenie v hliníkovej profilácii v odtieňoch RAL, v nerezu, imitácii dreva, kameňa, v drevenej profilácii, možnosť vytvorenia rastru podľa želania. Používa sa na väčšie priechodné rozmery dverí, na automatizáciu ťažkých krídiel – protipožiarne, bezpečnostné, nepriestrelné atď.

Použitie: estetické a komfortné riešenie vstupných reprezentatívnych priestorov, exteriér i interiér.

RECORD PRISMA

Posuvné aut. dvere lomené pod uhlom

Konštrukcia krídiel a technické riešenie rovnaké ako u typu STA 16. Krídla a pohon sú pod uhlom od cca 90 – do cca 270 stupňov. Použitá pohonná jednotka STA 16 alebo STA 17. Ostatné parametre vrátane aktivačných prvkov rovnaké ako u systému STA 16, alebo STA 17.

RECORD RONDINA

Posuvné automatické dvere kruhové

Konštrukcia pevných krídiel a nadpražnej sekcie samonosné z nerezových profilov, technické riešenie posuvných krídiel oblúkové z ohýbaných hliníkových profilov. Použitá pohonná jednotka STA 16, mechanické časti modifikované. Ostatné parametre vrátane aktivačných prvkov rovnaké ako u systému STA 16.