Podrobné informácie nájdete v najnovšom katalógu.

phs5015ah

HS 5015 Acoustic H

Rýchla zvukovo izolačná sekcionálna brána s do výšky vedeným kovaním

Riešenie zvukovej izolácie

Kvôli zákonným požiadavkám sú zvukovo izolačné brány často nevyhnutné. Brána HS 5015 Acoustic H s 5 PVC / 30 PU vyplnenými hliníkovými dutými profilmi poskytuje protihlukovú ochranu až do –31 dB (A).

phs5015pun

HS 5015 PU N

Rýchla sekcionálna brána s normálnym kovaním

Kovanie pre úsporu miesta 

Pri stiesnených priestorových pomeroch v oblasti prekladu sa odporúča variant kovania N. Lamely bežia prostredníctvom reťazového mechanizmu s vyrovnaním pružinami vo vodorovných vodiacich koľajniciach. Takto je potrebná iba nepatrná výška prekladu 480 mm.

phs5015puh

HS 5015 PU H

Rýchla sekcionálna brána s kovaním s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami

Prispôsobivé kovanie

Lamely sa vedú vo vodorovných vodiacich koľajniciach. Presmerovanie je možné realizovať flexibilne podľa montážnej situácie. Bránu je tak možné namontovať za alebo nad napájacie vedenia a žeriavové dráhy. Vďaka remeňovému mechanizmu s protizávažiami je brána mimoriadne odolná voči opotrebovaniu a vykazuje dlhú životnosť.

phs7030pu

HS 7030 PU

Rýchla špirálová brána s PU izolačnými panelmi pre vysokú tepelnú izoláciu

Charakteristické pre špirálovú bránu HS 7030 PU sú elegantná povrchová úprava Micrograin žiarovo pozinkovaných, dvojstenných oceľových lamiel so svojou vysokou tepelnou izoláciou, vysoká rýchlosť otvárania prostredníctvom bezkontaktnej techniky narolovania a sériová bezpečnostná svetelná mreža.

Rýchlosť so špičkovým dizajnom

Silná špirálová brána 7030 PU s vypenenými lamelami a s povrchovou úpravou Micrograin zodpovedá modernému priemyselnému dizajnu. Kombinácia so silným 3-fázovým ovládaním s frekvenčným meničom (FU) umožňuje rýchlosti otvárania až do 2,5 m/s. Lamely sa pritom bezpečne a bezkontaktne vedú v špirálovej konzole.

phs6015puv

HS 6015 PU V

Rýchla sekcionálna brána s vertikálnym kovaním vodiacich koľajníc

Vytrvalkyňa s nízkym opotrebovaním

Lamely prebiehajú vertikálne ku stene haly. Vďaka tomu sú pohyby brány veľmi tiché a bez opotrebovania. Remeňový mechanizmus s protizávažiami sa stará o dlhú životnosť pri trvalom využití.

pv4015s

V 4015 SEL R

Vnútorná brána so SoftEdge a rúrkovým motorom

Pre logistické oblasti a supermarkety

Paletové regály často nepripúšťajú bočne presahujúcu prevodovku. Tu je optimálnym riešením rýchlobežná brána V 2715 SEL R s rúrkovým motorom integrovaným v hriadeli brány.

S kompletnou výbavou

Rýchly a tichý chod brány vďaka sériovému ovládaniu s frekvenčným meničom (FU), bezpečnostná svetelná mreža a zvýšená bezpečnosť osôb vďaka vertikálne flexibilnému podlahovému profilu SoftEdge s manuálnym vťahovaním robia z brány bezpečný vnútorný uzáver pre oblasti s minimálnymi požiadavkami na miesto. Obloženie hriadeľa ohraničené na šírku brány sa dodáva v pozinkovanom vyhotovení a na požiadanie aj s práškovou povrchovou úpravou podľa RAL.

Rýchlo a jednoducho namontované

Pre rýchlu montáž sa dodáva hriadeľ brány s rúrkovým motorom nasadeným už z výroby.

pv5015s

V 5015 SEL

Vnútorná brána so SoftEdge a Anti-Crash

Mimoriadne hospodárne

Cenovo výhodná rýchlobežná brána pre interiér, s podlahovým profilom SoftEdge a so sériovým ovládaním s frekvenčným meničom pre bezpečnú a šetrnú trvalú prevádzku brány.

Typ brány V 5015 SEL získava svoju stabilitu závesu prostredníctvom osvedčených hliníkových profilov a v dolnom ukončení prostredníctvom horizontálne stabilného podlahového profilu SoftEdge.

Hliníkové profily

Cenovo výhodná stabilizácia závesu umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu segmentov závesu v prípade opravy.

pv5030s

V 5030 SEL

Vnútorná brána so SoftEdge a Anti-Crash

Nehlučná a rýchla

V halách s nízkou hladinou hluku by mala brána spôsobovať menej hluku a aj pri silnom prievane by sa mala presúvať rýchlo a spoľahlivo. Preto je typ brány V 5030 SE vybavený poistkami proti vetru z pružinovej ocele, ktoré dodávajú závesu brány potrebnú stabilitu. Rýchlosť až do 3 m/s je dosiahnutá pomocou voliteľného ovládania Hörmann AS 500 FU E.

Zabezpečenie proti vetru z pružinovej ocele

V puzdre závesu s bočnými dvojitými vodiacimi kladkami sa postará o tichý chod a umožňuje vyššie zaťaženie vetrom.
Voliteľne sa V 5030 SEL dodáva aj s hliníkovým podlahovým profilom pre triedu vetra 1 (DIN EN 12424).

pv6030s

V 6030 SEL

Vnútorná a vonkajšia brána so SoftEdge a Anti-Crash

Pre vysoko frekventované prepravné cesty s ochranou proti nájazdu

Pri vonkajších bránach dochádza k častejším nájazdom, napr. vysokozdvižnými vozíkmi, ako pri bránach vnútorných. Tu sa oplatí ochrana proti nájazdu, ktorá značne skracuje prestoje a náklady na opravu.

Vysoká rýchlosť otvárania a zatvárania brány šetrí okrem toho náklady na energiu.

Poistka proti vetru z pružinovej ocele v puzdre závesu

Bočné, dvojité vodiace kladky sa starajú o tichý chod a umožňujú bezpečné držanie. Ani zaťaženie vetrom do 100 km/h nie je pre poistku proti vetru z pružinovej ocele žiadny problém.

Voliteľne obdržíte V 6030 SEL aj s hliníkovým podlahovým profilom.

pv6020trl

V 6020 TRL

Vnútorná a vonkajšia brána, transparentný záves

Plne transparentná pre viac svetla

Plne transparentná rýchlobežná brána V 6020 TRL je pre viac svetla vhodná ako vonkajšia brána a pre lepší priehľad je vhodná aj do interiéru. Priehľadný záves s hrúbkou 4 mm prepúšťa svetlo do priestorov a zabezpečuje tak príjemne svetlé pracoviská. Pri použití ako vonkajší uzáver odporúčame ťažké čiastočne transparentné vyhotovenie.

Vidieť, čo sa blíži

Prepravné trasy budú bezpečnejšie vďaka neobmedzenému vizuálnemu kontaktu už z diaľky. Plne transparentné závesy obdržíte do veľkosti brány 25 m²; od 25 m² iba tkaninové závesy, voliteľne s okienkom.

Zabezpečenie proti vetru

Zabezpečenia proti vetru z pružinovej ocele zabezpečujú popri sériovom upínacom a ťažnom mechanizme potrebnú stabilitu závesu.

pv9012ls

V 9012 L Stacking

Vnútorná a vonkajšia brána pre veľké otvory

Skladací záves s remeňovým systémom

Záves sa otvára prostredníctvom remeňového systému s profilmi pre zabezpečenie proti vetru a skladá sa v oblasti prekladu. Profily z veľmi kvalitného hliníka sú usporiadané vertikálne v 600 mm odstupoch v rámci celej výšky brány. Sériovo je v závese integrované jedno 600 mm vysoké priehľadné pole v rámci kompletnej
šírky brány. Na požiadanie sa môžu aj ďalšie dve sekcie vyhotoviť ako transparentné.

Ideálne pre vonkajší doraz

Brána V 9012 L Stacking bola koncipovaná špeciálne na vysoké otvory brán v halách s minimálnym prekladom (min. 1350 mm), preto je bránu možné namontovať aj zvonku na halu. Technika pohonu je chránená pred poveternostnými vplyvmi v obložení zárubne a hriadeľa. Ovládanie je možné podľa voľby jednoducho a komfortne obsluhovať zo zeme prostredníctvom externých ovládacích prvkov integrovanýchv zárubni. (potrebný dodatočný, externý ovládací prvok)

pv10008

V 10008

Vonkajšia brána pre mimoriadne veľké otvory

Pre nadrozmerné otvory

Dvojité napínacie remene a obzvlášť široké vodiace koľajnice sa postarajú napriek vysokej hmotnosti závesu brány o bezpečný chod brány. Sériové ovládanie FU a dvojité zatváracie hrany na podlahovom profile zabezpečujú dodržanie zatváracích síl a dávajú bráne potrebnú bezpečnosť.

Poistka proti vetru z pružinovej ocele v puzdre závesu

Bočné tandemové vodiace kladky sa starajú o tichý chod a umožňujú vyššie zaťaženie vetrom. Počet zabezpečení proti vetru sa stanovuje podľa veľkosti brány, požiadaviek na zaťaženie vetrom, ako aj podľa montážnej situácie.

pv5030msl

V 5030 MSL

Vnútorná brána na ochranu osôb a strojov

Bezpečnosť pre ľudí a stroje

Požiadavky na bezpečnosť práce a na moderné výrobné procesy neustále stúpajú. Dôležité sú spoľahlivé výrobné procesy s krátkymi prestojmi, jednoduché prístupy pre obsluhu a údržbu výrobných strojov a samozrejme ochrana zamestnancov.

Bezpečná kontrola a rýchly prístup 

Flexibilná rýchlobežná brána s funkciou ochrany stroja spĺňa všetky tieto požiadavky. Chráni personál obsluhy kontrolovaného, úplného predelenia stroja a v prípade požiadavky rýchlo povolí prístup. Bezpečnostné snímače v hliníkovom podlahovom profile a v zárubni spoľahlivo oznamujú polohu brány ovládaniu systému (Performance Level d). Takto je otvorenie brány možné iba v pokojovom stave stroja, resp. prevádzka stroja možná iba pri zatvorenej bráne.

pv4014s

V 4014 SEL RW

Vnútorná brána so SoftEdge pre únikové cesty

Vnútorná brána pre únikové cesty s rozhodujúcimi prednosťami

Pomocou profilu SoftEdge s ochranou proti nájazdu Anti-Crash sú tieto rýchlobežné brány obzvlášť bezpečné a hospodárne. Takto sú lepšie chránené osoby a zabraňuje sa poškodeniam a prestojom.

Schválené pre nasadenie v únikových cestách

Vďaka certifikovanej skúške môžu byť tieto rýchlobežné brány zahrnuté do plánovania únikových ciest. Typová skúška vyžaduje prvú skúšku prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Sériové vybavenie

Radarový hlásič pre zabezpečenie priestoru pred bránou v smere úniku,tlačidlo núdzového otvárania.

pisosc

ISO Speed Cold

Rýchla, energiu šetriaca brána ako uzáver chladiacich a mraziacich priestorov

Rýchle, tesné a maximálne hospodárne

Pomocou vyhrievaných panelov a špeciálnych tesnení na stavebnom objekte a podlahe je Iso Speed Cold optimálnym riešením pre všetky oblasti s vysokými teplotnými rozdielmi. Brána Iso Speed Cold utesňuje, ako rýchla brána v mraziarňach, ako šetrič energie vo výrobe a distribúcii.

Termicky oddelené

Pri oceľových lamelách brány Iso Speed Cold sú vonkajšia a vnútorná strana termicky oddelené. Vďaka dodatočnému prekladovému a podlahovému tesneniu sa dosahuje vynikajúci koeficient prechodu tepla UT = 0,3 W/(m²K).

Vynikajúco utesnená

Dvojstenné krídlo brány je vyplnené polyuretánovou tvrdenou penou (PU) bez obsahu freónov. Tým je obzvlášť stabilné a spolu s tesniacim rámom po obvode dosahuje jedinečné izolačné hodnoty.

pv4015il

V 4015 ISO L

Vnútorná brána pre logistiku v oblastiach chladiarenstva a konzervovania do 5°C

Pre chladený a čerstvý tovar so závesom Iso pre dobré izolačné hodnoty

Energiu šetriaca brána pre vnútorný priestor v logistike chladiarenstva a čerstvých tovarov. Dosahuje sa koeficient tepelnej priechodnosti UP = 1,6 W/ (m²·K).

Zvýšená tepelná izolácia prostredníctvom ThermoFrame

Voliteľný ThermoFrame oddeľuje zárubňu od stavebného objektu. Termické oddelenie, vrátane dodatočných tesnení, zlepšuje tepelnú izoláciu až o 15 % a poskytuje tiež optimálnu ochranu proti korózii pre bočnú zárubňu. ThermoFrame
sa montuje jednoducho a rýchlo.

pv2515fl

V 2515 FOOD L

Vnútorná brána pre vlhké prostredia v potravinárskom priemysle

Jednoduché čistenie

Pri tomto špeciálnom vyhotovení sa dajú vodiace koľajnice ľahko vyčistiť. Vysokotlakový čistič a voda nemôžu poškodiť bránovú konštrukciu vyrobenú kompletne z ušľachtilej ocele. Protizávažia ani pružiny nebránia čisteniu zárubní.

Chránené proti striekajúcej vode

Pohon je kompletne uzatvorený v obložení pohonu z ušľachtilej ocele V2A chránenom proti striekajúcej vode (druh ochrany IP 65). Bezpečnostná svetelná mreža spĺňa druh ochrany IP 67.

pv2012

V 2012

Vnútorná brána pre supermarket

Kompletne vybavená brána

Plné vybavenie s obložením pohonu a hriadeľa, štandardná svetelná mreža a automatické núdzové otváranie prostredníctvom protizávažia (pri výpadku prúdu) robia z tejto flexibilnej fóliovej brány bezpečný vnútorný uzáver pre oblasti s vysokou frekvenciou zákazníkov.

Systém Anti-Crash s automatickým uvedením do prevádzky

Vďaka odolnému, ľahkému závesu a veľmi flexibilnému dolnému dielu je brána po kolízii za niekoľko sekúnd opäť v prevádzke. Pri tejto vysokej flexibilite je zbytočné aj zabezpečenie zatváracej hrany.

Ovládanie s frekvenčným meničom

So sériovo dodávaným ovládaním s frekvenčným meničom BK 150 FUE H dosahuje rýchlosť otvárania brány do 1,2 m/s.

Varianty závesu 

Antistatický tkaninový záves, sériovo bez okienok. Na požiadanie s cca. 750 mm vysokým priehľadným oknom od 1300 mm nad OFF bez príplatku.

pv1401a

V 1401 ATEX

Vnútorná brána pre priestory ohrozené výbuchom

Rýchlobežná brána pre priestory ohrozené výbuchom. Vyvinutá, skonštruovaná a certifikovaná v zhode so smernicami: ES Ochrana proti výbuchom 94 / 9ES a DIN EN 13453-1. Ovládacia skriňa sa musí namontovať vždy mimo oblasti ohrozenej výbuchom.

pv3015c

V 3015 CLEAN

Vnútorná brána pre sterilné priestory, transparentný záves

Špeciálny záves pre tlakové rozdiely

V sterilných miestnostiach môžu čistením vzduchu vznikať tlakové rozdiely až do 50 Pa. Plne transparentný záves tejto brány do sterilnej miestnosti leží tesne vo vodiacich koľajniciach. Tak sa minimalizuje strata vzduchu (netesnosť). Toto umožňuje optimálne
umiestnenie vetracieho zariadenia. Obloženie z ušľachtilej ocele na hriadeli a pohone, ako aj navariteľná stabilizácia z pružinovej ocele
sú ďalšími znakmi tejto brány.

pv3009

V 3009

Vnútorná brána pre dopravnú techniku – systémy Conveyor

Dimenzované na trvalú prevádzku

V 3009 sa nasadzuje medzi prevádzkovými úsekmi a skladovacími priestormi v rámci prepravného zariadenia a slúži na úsporu energie, zníženie prievanu a ako protihluková clona. Brána je uspôsobená na vysoký počet automatických otvorení a zatvorení. Ovládanie brány môže byť zapojené v systéme SPS pripravenom zo strany stavebníka. Bezpotenciálový kontakt hlási ovládaniu pozíciu brány (otvorená / zatvorená).

ph3530

H 3530

Rýchla horizontálna brána

Otvára sa razantne, kolízie sú takmer vylúčené

Naša najrýchlejšia brána pre vnútorné použitie. Krídla brány sa otvárajú do strán a okamžite uvoľňujú plnú prejazdovú výšku. To zaručuje rýchly dopravný tok a zvyšuje bezpečnosť, najmä pri zvýšenom pohybe osôb. Dokonca aj pri vysokej rýchlosti otvárania 3 m/s je vďaka ovládaniu s frekvenčným meničom zabezpečený pozvoľný rozbeh a zastavenie krídel, čo šetrí bránu.

Ďalšie výhody: pre osoby a dopravné prostriedky je možné naprogramovať dve šírky otvárania. Zabezpečenie uzatváracej hrany a svetelná závora dodatočne zvyšujú bezpečnosť. V prípade poruchy je možné bránu rýchlo otvoriť za pomoci ručného posuvu alebo pri výpadku elektrického prúdu automaticky prostredníctvom pracovnej elektrickej brzdy (špeciálne vybavenie).

Kompletná technika pohonu je umiestnená vždy vpravo a je umiestnená v 3-strannom, priestorovo úspornom obložení, ktoré si vyžaduje len malú výšku prekladu.

Dobré dôvody pre Hörmann

Bezkontaktná technika narolovania

Pre mimoriadne vysoké rýchlosti otvárania a precízny chod brány sú lamely vedené v špirálovej konzole. Vďaka bezkontaktnej technike narolovania nedochádza k oderu na lamelách brány, brána si tak po dlhú dobu zachová svoj exkluzívny vzhľad. Sériovo dodávané ovládanie s frekvenčným meničom (FU) dodatočne odľahčuje celú mechaniku brány a predlžuje tak životnosť brány.

Voliteľné presklenia

Dvojité presklenie DURATEC s hrúbkou 26 mm zaručuje najvyššiu odolnosť voči poškriabaniu a dobré izolačné hodnoty. Konštrukcia z hliníkových priečlí v prírodnom odtieni E6 / EV1 rozdeľuje presklenie prostredníctvom stabilizujúcich vložených lamiel. Na požiadanie je možné dodať aj s trojitým presklením DURATEC pre ešte väčšiu tepelnú izoláciu.

Bezkontaktná bezpečnosť

Bezpečnostná svetelná mreža integrovaná v zárubni monitoruje zatváraciu úroveň krídla brány do výšky 2500 mm. Ďalšie inštalácie namontované na bráne sa tak stávajú zbytočnými (napr. zabezpečenie uzatváracej hrany alebo svetelná závora). Profitujte z tejto vysokej bezpečnosti a z mimoriadne jednoduchej montáže a servisu rýchlobežnej brány.

Impulzy pre dlhú životnosť

Firma Hörmann dodáva všetky rýchlobežné brány sériovo s ovládaním s frekvenčnými meničmi (FU) pre rýchly, bezpečný a šetrný chod brány. Vďaka vysokým rýchlostiam otvárania a zatvárania optimalizujú procesy v rámci prevádzky a redukujú straty tepla a prievan na pracovisku. Okrem toho odľahčujú celú mechaniku brány vďaka pozvoľnému nábehu a brzdeniu a niekoľkonásobne tak predlžujú životnosť brány.

Bez výpadku po náraze

Inovatívna technika brány SoftEdge zabraňuje poškodeniam a tým podmieneným prestojom bránového systému. Nedochádza k nákladným opravám, ako pri pevných podlahových profiloch. SoftEdge garantuje bezporuchové prevádzkové a výrobné procesy.

Spínač FunkCrash

Spínač FunkCrash sa nachádza skrytý v ukončovacom profile SoftEdge. Ak sa podlahový profil v prípade nehody vytlačí z vodiacej koľajničky, vyšle spínač FunkCrash signál ovládaniu: brána sa ihneď zastaví. Prostredníctvom tejto techniky funguje prevádzka brány, nezávisle od počtu cyklov brány, až 3 roky bez údržby.

Pre bližšie informácie si prelistujte najnovší katalóg.