Zameranie garáže

K vypracovaniu cenovej ponuky potrebujeme vedieť niekoľko údajov

Rozmery

Šírka otvoru (A)

Výška otvoru (B)

Šírka ľavého ostenia (C)

Šírka pravého ostenia (D)

Výška prekladu (E)

Hĺbka garáže (F)

Výška stropu pri otvore (G)

Výška stropu v garáži (H)

Detaily

Typ brány

Vzor povrchu

Prevedenie brány

Ovládanie brány

Typ garáže

Stavebná situácia

Miesto realizácie

Kontaktné údaje

Titul, meno a priezvisko

Firma

Email

Telefón

Vaša správa

Týmto dobrovoľne súhlasím, aby firma PRODAX spracovala moje vyššie uvedené údaje pre účely prieskumu trhu a marketingu produktov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek v budúcnosti odvolať a ako dotknutá osoba som si vedomý/vedomá svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a bol/bola som s týmito právami oboznámený/oboznámená