Chcete novú garážovú bránu?

Potom sa spoľahnite na najviac predávané garážové brány v Európe. Spoľahnite sa na 50 ročnú skúsenosť – a ušetríte pritom pekné peniaze.

Vhodná brána ku každému stavebnému štýlu

Je úplne jedno, ako je Vaša garáž stvárnená. V rozsiahlom programe Hörmann nájdete určite správnu bránu k Vášmu domu. Najlepšie hneď ako automatická garážová brána s pohonom a patentovaným blokovaním brány.

Renovačné veľkosti sú výhodnejšie

Takmer vo všetkých prípadoch renovácie sa hodí výhodná normovaná veľkosť. Ušetrite drahé atypické vyhotovenia.

Modernizácia s firmou Hörmann

Pri modernizácii a renovácii garáží sa najčastejšie nahrádza výklopná brána modernou sekcionálnou bránou. Pre množstvo montážnych situácií ponúka firma Hörmann flexibilné a opticky príjemné riešenia, ktoré okrem toho umožňujú použitie vhodných normovaných veľkostí s rýchlou dobou dodania. Na nasledovných stranách si môžete vytvoriť prehľad.

Montáž za otvorom

Štandardná montáž

V ideálnom prípade poskytuje existujúca garáž minimálne 100 mm voľného priestoru v oblasti prekladu (min. 115 mm pri bránach s pohonom) a 90 mm na bočný doraz. Sekcionálne brány je možné zabudovať za otvor. Ostenie zaručuje stabilnú montáž. Preto môže byť zárubňa za otvorom priskrutkovaná priamo k stene. Sekcionálne brány Hörmann sa dodávajú so všetkými potrebnými montážnymi materiálmi pre montážnu situáciu.

Montáž za otvor, alt. 1

Montáž za otvor, tehlové murivo/lícovka ako bočný doraz (≥ 90 mm)

Montážna situácia

Dorazy prekladov a bočné dorazy pozostávajú z tehlového muriva. Montáž zárubne sekcionálnej brány na tehlové murivo nie je možná.

Montážna situácia

Zárubňa sekcionálnej brány sa na bočné steny garáže montuje pomocou špeciálnych kotiev. Ostenie tak zostáva nepoškodené.

Prehľad výhod

 • Nie sú potrebné dodatočné pomocné konštrukcie, čím sa šetrí čas a náklady na montáž.
 • Špeciálne kotvy vyrovnávajú nerovnosti steny prostredníctvom flexibilných nastavení a tak je možné zárubňu jednoducho namontovať podľa montážnej situácie na bočné steny.
 • Vhodné pre všetky sekcionálne garážové brány Hörmann.

Montáž za otvor, alt. 2

Montáž za otvor, pri malom bočnom doraze (< 90 mm)

Montážna situácia

Ak garáž neposkytuje dostatočné prekladové a bočné dorazy, potom nie je možná štandardná montáž.

Riešenie

Zárubňa sekcionálnej brány sa na bočné steny namontuje pomocou špeciálnych kotiev. Viditeľná časť zárubne sekcionálnej brány sa prispôsobí pomocou alternatívneho obloženia zárubne farebnému odtieňu a povrchovej úprave krídla brány. Ostenie zostáva nepoškodené.

Prehľad výhod

 • Montáž sekcionálnych brán je možná vo výhodných normovaných a modernizačných veľkostiach.
 • Nie sú potrebné dodatočné pomocné konštrukcie, čím sa šetrí čas a náklady na montáž.
 • Špeciálne kotvy vyrovnávajú nerovnosti steny prostredníctvom flexibilných nastavení a tak je možné zárubňu jednoducho namontovať podľa montážnej situácie na bočné steny.
 • Obloženie zárubne je možné dodať vo všetkých povrchoch a farbách s rovnakým vzhľadom ako krídlo brány, čím sa dotvára harmonický vzhľad brány.

Montáž za otvor, alt. 3

Montážna situácia

Hotová garáž z betónu disponuje kužeľovým otvorom, ktorý je podmienený výrobou, príp. tiež kužeľovými bočnými dorazmi.

Montážna situácia

Na bočnú stenu alebo na kužeľové bočné dorazy sa upevní špeciálna zárubňa brány s predmontovanými špeciálnymi kotvami a clonami zárubne. Široká clona zárubne pritom prekrýva existujúcu štrbinu medzi zárubňou a otvorom.

Prehľad výhod

 • Špeciálne pre hotové garáže z betónu
 • Rýchla montáž na mieste, vďaka predmontovaným bočným dielom
 • Špeciálne kotvy vyrovnávajú nerovnosti steny prostredníctvom flexibilných nastavení a tak je možné zárubňu jednoducho namontovať podľa montážnej situácie na bočné steny.
 • Starostlivé zakrytie zárubne a stena s rovnakým vzhľadom ako krídlo brány dotvára harmonický vzhľad brány.
 • Povrchová úprava Woodgrain – možnosť dodania vo všetkých farbách.

Montáž do otvoru, alt. 1

Montáž do otvoru, lícujúco so stenou

Montážna situácia

Garáž disponuje plochými stenami bez bočných dorazov.

Riešenie

Sekcionálna brána sa objednáva rozmerovo presne na otvor brány. Upevnenie sa realizuje prostredníctvom špeciálnych kotiev na bočnú stenu. Alternatívne obloženie zárubne prekrýva v šírke 90 mm bočnú zárubňu vrátane montážnych otvorov. Trvale flexibilná medzera uzatvára štrbinu medzi bočnou stenou a obložením zárubne.

Prehľad výhod

 • Nie sú potrebné dodatočné pomocné konštrukcie, čím sa šetrí čas a náklady na montáž.
 • Špeciálne kotvy vyrovnávajú nerovnosti steny prostredníctvom flexibilných nastavení a tak je možné zárubňu jednoducho namontovať podľa montážnej situácie na bočné steny.
 • Obloženie zárubne je možné dodať vo všetkých povrchoch a farbách s rovnakým vzhľadom ako krídlo brány, čím sa dotvára harmonický vzhľad brány.

Montáž do otvoru, alt. 2

Montáž do otvoru, so štrbinou k stene

Montážna situácia

Garáž disponuje plochými stenami bez bočných dorazov.

Riešenie

Do otvoru je možné namontovať bránu s výhodnou normovanou alebo modernizačnou veľkosťou. Upevnenie zárubne brány sa na bočnú stenu realizuje prostredníctvom špeciálnych kotiev. Zostávajúca štrbina medzi bočnou stenou a zárubňou brány (max. 35 mm) sa prekryje pomocou sady rámov clon. Viditeľná časť zárubne sekcionálnej brány sa prispôsobí pomocou alternatívneho obloženia zárubne so šírkou 55 mm farebnému odtieňu a povrchovej úprave krídla brány a rámu clony.

Prehľad výhod

 • Montáž sekcionálnych brán je • možná vo výhodných normovaných a modernizačných veľkostiach.
 • Špeciálne kotvy vyrovnávajú nerovnosti steny prostredníctvom flexibilných nastavení a tak je možné zárubňu jednoducho namontovať podľa montážnej situácie na bočné steny.
 • Flexibilný kryt štrbiny medzi zárubňou a stenou garáže s alternatívnym prispôsobením na mieste.
 • Rám clony a obloženie zárubne je možné dodať vo všetkých povrchoch a farbách s rovnakým vzhľadom ako krídlo brány, čím sa dotvára harmonický vzhľad brány.
 • Dodávka sady rámu clony kompletne v stavebnicovom systéme s clonou, koncovými uzávermi a upevňovacím materiálom.

Montáž pred otvor

Vyhotovenie brány pre montáž pred otvorom pri hotových garážach z betónu

V ideálnom prípade poskytuje existujúca garáž minimálne 100 mm voľného priestoru v oblasti prekladu (min. 115 mm pri bránach s pohonom) a 90 mm na bočný doraz. Sekcionálne brány je možné zabudovať za otvor. Ostenie zaručuje stabilnú montáž. Preto môže byť zárubňa za otvorom priskrutkovaná priamo k stene. Sekcionálne brány Hörmann sa dodávajú so všetkými potrebnými montážnymi materiálmi pre montážnu situáciu.

Harmonické ukončenie

Prekladová clona sekcionálnych garážových brán Hörmann – vždy vzhľadovo rovnaká ako brána. Pri špeciálnych montážnych situáciách obdržíte individuálne riešenia harmonického vzhľadu brány.