Aliplast je svetovo známou firmou zaoberajúcou sa výrobou systémov z hliníka s niekoľkými výrobnými závodmi rozmiestnenými po celom svete. Vďaka svojej funkcionalite, technickým parametrom a estetickej hodnote zažívá toto odvetvie rozkvet. Nové trendy naväzujú na nové výzvy vedúce k uspokojeniu predstáv architektov – tvorcov nových trendov a akosti v stavebníctve. Široká paleta výrobkov firmy Aliplast určite napomáha tieto predstavy realizovať. Vysoká kvalita systémov z hliníka a zároveň vysoká technologická úroveň s parametrami, ktoré vyhovujú európskym normám ako napr. normy pre akustickú alebo tepelnú izoláciu, či pre odolnosť voči vetru alebo prenikaniu vody. Otváravé prvky okien majú centrálne a akustické tesnenie z EPDM. Zasklievacie lišty sú zo zliatiny AlMgSIO.5 F22 sú pozdĺž celej dĺžky profilov. Profily zodpovedajú norme EURONUT, preto je možné na ne montovať štandardné európske typy závesov a zámkov. Je možné použiť aj bezpečnostné zámky.

Systémy okenné, dverné

pastar

Star

Star je trojkomorový systém, s moderným a špičkovým designom, so špičkovými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Riešenia použité v systéme STAR umožňujú, pri zachovaní vlastností systému STAR, využiť niektoré prednosti iných systémov Aliplast, jedná sa predovšetkým o vzhľadové prvky konštrukcie renovačného Luxusu imitujúceho oceľ SteelLook, alebo systému Vision (skryté krídlo). Súčiniteľ tepelnej priepustnosti rámov EF je v rozmedzí 0,6 – 1,23 W/m2K. Izolačné vložky pre prerušenie tepelného mostu šírky 45 mm sú vyrobené z inovatívnych materiálov. Je použitý nový štandard založení okenných tabúľ do profilov, so zväčšenou hĺbkou, čím sa významne zlepšujú tepelné a konštrukčné vlastnosti systému. Konštrukčná hĺbka profilov systému (90mm rám a 99 mm krídlo) umožňuje kovanie dverí systémom valčekových pántov s veľkou nosnosťou.

Použitie

 • pevné steny, okná, dvere

pasuperial

Superial

Tento okenný systém sa vyznačuje zosilenou tepelnou izoláciou. Patrí podľa materialovej normy DIN 4108 do najkvalitnejšej skupiny 1,0 wg. Šírka okenných rámov je 75mm, šírka okenných krídel 84mm. Hrúbka používaných sklenných výplní sa pohybuje od 14 do 61mm. Tento systém vyhovuje náročnejším požiadavkám zákazníkov hlavne pre svoje tepelné a akustické vlastnosti a jeho popularita týmto stále rastie aj na Slovensku.

Použitie

 • pevné steny, okná, dvere
 • okná : otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné
 • sklopno-posuvné – kyvné okolo vert. aj horiz. osi
 • dvere : ováravé dnu, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi

paimperial

Imperial

Imperial je trojkomorovým teplým systémom pre konštrukcie okien, dverí a stien. V profiloch je vytvorený tepelný most o šírke až 24 mm. Systém je vhodný pre prostredie s väčšími výkyvmi teplôt. Tento systém je tvorený dvomi lisovanými profilami, ktoré sú oddelené polyamidovým pásikom posileným sklenným vláknom. Takáto konštrukcia je po nalakovaní povrchu zárukou dokonalej izolácie. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,2-2,3 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,1 wg. Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,7 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 65mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 74mm (okenné krídla), ďalej hrúbky steny 1,7-2,0mm pri maximálnych rozmeroch krídla. Do tohoto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-51mm. Systém využíva kovania typu Sobinco,Roto,Siegenia resp. Fapim. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL . Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov, ako napríklad samozatvárače, kľučky a iné.

Použitie

 • pevné steny, okná, dvere
 • okná : otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné-kyvné okolo vertikálnej aj horizontálnej osi
 • sklopno-posuvné – kyvné okolo vertikálnej aj horizontálnej osi
 • dvere : otváravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
 • dvere : kyvné, posuvné

pavisoline

Visoline

Visoline bol jedným z prvých systémov na okná a dvere pri vstupe firmy Aliplast na svetový trh. Tento systém je dvojkomorový s tepelným mostom a neustále se technologicky vyvíja. Používa sa hlavne v teplejších oblastiach západnej a južnej Európy. Je vhodný pre okná, dvere a steny s možnosťou zasklenia jednoduchým sklom i dvojsklom. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,8 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,2wg . Do tohoto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-37mm. Systém využíva kovania typu Sobinnco,Roto,Siegenia resp. Fapim. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL.Systém dverí dovoľuje použiť pánty vŕtacie ako aj šrubovacie.

Použitie

 • pevné steny, okná dvere
 • okná : otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné – kyvné okolo vert. aj horiz. osi
 • sklopno-posuvné – kyvné okolo vert. aj horiz. osi
 • dvere : ováravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
 • dvere : kyvné, posuvné

Systémy posuvné, skladacie a systém hliníkovej steny

paultraglide

Ultraglide

 • možnosť dvojnásobného prerušenia tepelného mosta polyamidovými pásikmi
 • stavebná hĺbka rámových profilov 153 mm, hĺbka krídiel 67 mm
 • hrúbka zasklenia 6 – 53 mm (jednosklo, dvojsklo, trojsklo)
 • kovanie GU
 • voľba 2-6 krídiel v jednej zostave
 • maximálna hmotnosť krídla 400 kg

pasuperglide

Superglide

Systém tepelne izolovaných posuvných dverí. Všetky profily sú trojkomorové. Hĺbka rámu je 99mm alebo 105mm, hĺbka krídla je 43mm. Tento systém môže kombinovať dvoj, troj, štvor- i viac elementové časti. Systém je populárny pre vstupy do komerčných objektov, na oddelenie terás obytných častí, či vstupy do zimných záhrad.

Použitie

 • jedno až šesť krídlové dvere s max. hmotnosťou krídla 200 kg

papanorama

Visofold

Visofold je systém ktorý sa používa na konštrukcie skladacích posuvných dverí. Trojkomorový systém, určený pre skladacie – harmonikové konštrukcie, tepelne izolovaný. Je možné použiť dva typy prahov: vo funkcii prahu sa môže použiť spodná časť rámu (toto riešenie vytvára veľmi dobré tesnenie) alebo je to nízky hliníkový prah upevnený v dlážke a utesnený dvomi štetinovými tesneniami. V oboch prípadoch posuvným elementom je kolieskový podvozok (vodiaci mechanizmus harmonikových krídiel), ktorý na seba prijíma váhu pohyblivých konštrukcií. Do konštrukcie je možné použiť 2-8 krídiel posúvajúcich sa symetricky na jednu alebo obidve strany. Krídla sa môžu používať v exteriéri aj interiéru. Hĺbka usadenia systému je podľa rámu a krídel 70 alebo 78mm. Hrúbka výplní sa pohybuje od 4 do 44mm.

Použitie

 • konštrukcie skladacích posuvných dverí

pamcwall

MC-WALL

Systém hliníkovej steny, ktorý sa skladá z vertikálnych stĺpov a horizontálnych priečok. Tento systém je rsa vyznačuje veľmi dobrou nosnosťou, ktorá je podporovaná doplnkami z ocele. Systém je tepelne izolovaný. Použitie sklenených výplní je v rozmedzí 2 až 31mm, vo výnimočných prípadoch až 42mm. Systém je populárny pre svoj vzhľad a dnes sa s ním stále častejšie stretávame na priemyselných a administratívnych budovách.

Použitie

 • séria harmonikových dverí je najčastejšie používaná v hoteloch, reštauráciách, obchodoch a súkromných domoch, kde je potreba otvárania celej steny, aby sa zväčšil úžitkový priestor
 • systém je využívaný tiež v zimných záhradách ako element, ktorý sa celý zloží na letné obdobie

Systémy zimných záhrad

paaliver100

Aliver 100

Najjednoduchší systém zastrešenia bez tepelnej izolácie. Je tu prispôsobovaný typ krokvy – profil je v tvare prevráteného písmena „T” (nosný prvok sa nachádza nad výplňou).

Použitie

 • uzavreté alebo otvorené zastrešenia bez tepelnej izolácie kryté polykarbonátom alebo sklom.

paaliver2000

Aliver 2000+

Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom, pri použití vlastných zosilovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná, ktoré sú užitočné pri vetraní

Použitie

 • strechy zimných záhrad v rodinných domoch
 • pyramídové strechy

paaliver5000

Aliver 5000+

Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom ,pri použití vlastných zosilovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná, ktoré sú užitočné pri vetraní.

Použitie

 • strechy zimných záhrad v rodinných domoch
 • pyramídové strechy