Podrobné informácie nájdete v najnovšom katalógu.

Sériovo pri WA 300 S4

 • Pozvoľný štart a pozvoľné zastavenie pre šetrný a pokojný chod brány
 • Obmedzenie sily v smere „Brána otvorená“ / „Brána zatvorená“
 • Integrované ovládanie s tlačidlom DTH R
 • Nepatrný bočný doraz s rozmerom iba 200 mm
 • Na bráne nie je potrebná inštalácia, príp. kabeláž (okrem brán s integrovanými dverami)
 • V pohotovostnom režime spotreba prúdu iba cca. 1 W (bez ďalšieho pripojeného príslušenstva)

Pri všetkých trojfázových vyhotoveniach

 • Veľmi tichý chod
 • Dlhá doba zapnutia
 • Rýchly chod brány
 • Aj vo verzii s frekvenčným meničom

Pevne zablokované a chránené voči vypáčeniu

Priemyselné sekcionálne brány nad výšku 5 m sú už svojou vysokou vlastnou hmotnosťou chránené voči vlámaniu. Pri sekcionálnych bránach s reťazovým pohonom chráni samodržná prevodovka pred neželaným nadvihnutím.

Sériové odblokovanie pre údržbu

Pri zákonom predpísaných každoročných revíziách nie je potrebné pohon náročne demontovať z hriadeľa brány. To šetrí čas a peniaze. Odblokovanie pre údržbu je možné kedykoľvek zameniť za zabezpečené odblokovanie.

Zvýšená bezpečnosť pri nočnom uzamknutí

Pri mechanicky ovládaných bránach sa môže dodatočne nainštalovať mechanická posuvná západka. Pomocou elektrického prerušovacieho kontaktu sa zabráni rozbehnutiu pohonu pri zablokovanej bráne.

Núdzová ručná kľuka

Cenovo výhodný variant, ktorý je možné dodať v dvoch vyhotoveniach. Ako pevnú kľuku alebo ako flexibilnú kĺbovú núdzovú ručnú kľuku. Neskoršia prestavba na núdzovú ručnú kľuku je možná.

Núdzová ručná reťaz

Kombináciou núdzovej ručnej reťaze a voliteľne zakúpiteľného zabezpečeného odblokovania je možné bránu odblokovať, resp. ovládať zo zeme.

Posuvná tyč

Odporúča sa pre vyššie brány od 3000 mm a tiež ako núdzové ovládanie predovšetkým pre požiarnické brány. Zabezpečené odblokovanie je potrebné.

Spĺňa požiadavky požiarnej smernice EN 14092.

WA 300 S4

Nový hriadeľový pohon WA 300 S4 sa montuje rýchlo a flexibilne. Montáž je možné realizovať nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Prostredníctvom vypínacej automatiky pohonu nie je na bránu potrebné inštalovať zabezpečenie zatváracej hrany ani iné konštrukčné diely. To šetrí čas pri montáži a znižuje náklady na servis z dôvodu pri poškodeniach kabeláže atď.

Sériový pozvoľný štart a pozvoľné zastavenie pohonu okrem toho zaručuje šetrný a pokojný chod brány.

Typy kovaní:

 • Normálne kovanie N1
 • Kovanie s nízkym prekladom L1
 • Kovanie s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami H4 / HU4
 • Vertikálne kovanie V6 / VU6

Veľkosti brány:

 • Max. šírka brány 5000 mm
 • Max. výška brány 3500 mm
 • Nie pre typy brán ALS 40 a DPU

WA 400

Toto patentované prírubové vyhotovenie sa montuje rýchlo a jednoducho na pružinový hriadeľ a vyžaduje zreteľne menší bočný doraz ako násuvné riešenia iných dodávateľov.

Možnosť kombinovania s ovládaním A/B 445, A/B 460, B 460 FU.

Pohon WA 400 s reťazovou skriňou odporúčame pri malom bočnom priestore pre všetky typy brán do výšky 7000 mm. Pri kovaniach L a LD je potrebné použiť pohon s reťazovou skriňou. Vďaka nepriamemu prenosu sily je obzvlášť šetrný pre bránu.

ITO 400

Vlastnosti:
 • Bočný doraz nie je potrebný
 • Núdzové odblokovanie prostredníctvom bowdenového lanka na vodiacich saniach
 • Núdzové odblokovanie zvonku možné
 • IP 65 (chránené pred prúdom vody)
 • Pre normálne kovanie (N, ND) a kovanie pre nízky preklad (L, LD)
 • Max. výška brány 4500 mm
 • K dodaniu aj vo verzii s frekvenčným meničom
 • Pre brány s integrovanými dverami na požiadanie

Možnosť kombinovať s ovládaniami A/B 445, A/B 460 a B 460 FU.

SupraMatic HD

Vlastnosti:

 • Vhodnosť pre parkoviská do max. 100 cyklov brány (Otv./Zatv.) za deň
 • Ťažná a tlačná sila 1000 N, krátkodobá špičková sila 1200 N, rýchlosť otvárania max. 18 cm/s
 • Ovládanie rýchleho odblokovania zvnútra
 • Prípojné vedenie so zástrčkou Euro, druhé zavesenie pre vodiacu koľajnicu FS 60 a FS 6
 • Integrované osvetlenie s 2-minútovým svetlom nastaveným z výroby
 • Poistka proti vypáčeniu ako bezpečnostné zariadenie
 • Možnosť rozšírenia o prídavné jednotky (prípojky signálneho svetla, strana 62)
 • Pre brány s poistkou proti zlomeniu pružiny
 • SupraMatic H: max. šírka 5000 mm (5500 mm na požiadanie), max. výška 3000 mm
 • SupraMatic HD: max. šírka 6750 mm (7000 mm na požiadanie), max. výška 3000 mm
 • Pre normálne kovanie (N) a kovanie pre nízky preklad (L)
 • Pre brány s integrovanými dverami, ALS a s pravým sklom na požiadanie
 • Nie pre brány DPU

Pre bližšie informácie si prelistujte najnovší katalóg.